Ustalając sposób rozliczenia możemy przyjąć różne sposoby, uzależnione od rodzajów świadczonych przeze mnie usług

Świadczone przeze mnie usługi zasadniczo podzielić można na następujące rodzaje:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzenie konkretnego pisma w danej sprawie,
  • prowadzenie sprawy powierzonej przez klienta,
  • stała obsługa prawna podmiotu.

Koszt porady prawnej rozpoczyna się od kwoty 200 złotych netto, płatnej gotówką w dniu udzielonej porady.

Cena za sporządzenie pisma ustalana jest z klientem indywidualnie i jest uzależniona od rodzaju pisma, rodzaju sprawy, dla potrzeb której ma zostać sporządzone, stopnia jego skomplikowania oraz ilości czasu potrzebnego na jego sporządzenie.

Wynagrodzenie za sprawę powierzoną przez klienta do prowadzenia również jest ustalane z klientem indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania sprawy, jednak wówczas koszt udzielenia pierwszej porady prawnej wchodzi w zakres honorarium ustalonego z klientem za prowadzenie całej sprawy i pomniejsza w ten sposób jego wysokość. Rozliczam się z klientem oddzielnie za prowadzenie sprawy w I i w II instancji, przy czym zazwyczaj koszt reprezentowania klienta w instancji odwoławczej równy jest połowie ustalonego kosztu za reprezentowanie go w postępowaniu pierwszoinstancyjnym.

Ustalając sposób rozliczenia za prowadzenie sprawy możemy przyjąć następujące sposoby rozliczenia:

wynagrodzenie ryczałtowe

polega na ustaleniu z góry pewnej określonej wysokości wynagrodzenia wyrażonej kwotowo, obowiązującej niezależnie od tego, co wydarzy się w toku postępowania – preferuję ten sposób rozliczenia w mniej skomplikowanych sprawach typowego rodzaju;

wynagrodzenie za liczbę terminów czynności procesowych, w tym rozpraw

polega na ustaleniu z góry określonej kwoty wynagrodzenia za wszczęcie sprawy oraz jednocześnie kwoty, którą klient zobowiązany będzie do uiszczenia za każdy następny termin rozprawy lub innej czynności procesowej w sprawie, wymagającej osobistego stawiennictwa, na którym będę go reprezentował jako pełnomocnik lub obrońca – preferuję ten sposób rozliczenia w sprawach bardziej skomplikowanych, w których trudno przewidzieć czas jego trwania oraz ilość terminów rozpraw lub innych czynności procesowych, wymagających mojego stawiennictwa;

wynagrodzenie success fee, czyli tzw. premia za sukces

polega na ustaleniu pewnej określonej kwoty wynagrodzenia podstawowego, a pozostała część wynagrodzenia należna będzie w przypadku osiągnięcia określonego rezultatu, np. pomyślnego wyniku postępowania sądowego lub doprowadzenia do skutecznego zawarcia określonej transakcji – preferuję ten sposób rozliczenia w przypadku dochodzenia większych roszczeń pieniężnych, co skutkuje brakiem konieczności zainwestowania przez klienta znacznej ilości środków finansowych przed wszczęciem postępowania.

Płatność za świadczone przeze mnie usługi może odbyć się gotówką lub za pośrednictwem przelewu bankowego na numer konta znajdujący się w stopce strony. Wystawiam paragon fiskalny, a na życzenie klienta fakturę VAT lub imienną.

Siedziba kancelarii znajduje się w Białymstoku, jednak pracuję na terenie całej Polski. Serdecznie zapraszam na spotkanie w mojej kancelarii lub umówienie się na poradę online.