Już od wczesnych lat młodości wiedziałem, co chciałbym w życiu robić i wiązałem swoją przyszłość z salą sądową i togą adwokacką.

Przygodę z prawem zacząłem będąc w II klasie szkoły średniej, kiedy wygrałem Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Prawie, stając się jednym z najmłodszych zwycięzców w jej historii. Ten sukces zagwarantował mi możliwość podjęcia studiów prawniczych na wszystkich uczelniach wyższych w Polsce.

Po ukończeniu szkoły średniej podjąłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, najstarszej uczelni wyższej w Polsce. Naukę sztuki prawniczej pobierałem od najznakomitszych przedstawicieli swoich dziedzin – sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, byłych Ministrów Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, czy autorów przełomowych publikacji, które stanowiły istotny wkład w rozwój nauki prawa. Studia ukończyłem na Uniwersytecie w Białymstoku, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa handlowego pt.: „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz spółki komandytowej – aspekty prawne i ekonomiczne” pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Malarewicz – Jakubów.

Po studiach zdałem egzamin wstępny na aplikację adwokacką, uzyskując jeden z najwyższych wyników spośród zdających w moim okręgu i rozpocząłem aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Białymstoku. Będąc aplikantem III roku zostałem finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. Stanisława Mikke. W 2023 roku uzyskałem pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskując drugi najlepszy wynik w Izbie Adwokackiej w Białymstoku.

adwotak adam krzewski

Doświadczenie zawodowe zdobywałem będąc jeszcze studentem, podejmując pracę w Kancelarii Notarialnej Notariusza Dariusza Andrychowskiego, jednej z najbardziej renomowanych kancelarii notarialnych w Białymstoku, gdzie zajmowałem się między innymi obsługą spółek handlowych, czy inwestycji deweloperskich. Na aplikacji adwokackiej pracowałem w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Marzenny Białobrzewskiej, gdzie miałem możliwość uczyć się praktycznej strony wykonywania zawodu od patrona, który przekazał mi swoją wiedzę oraz doświadczenie, które nie jest spisane w kodeksach i z którą współpracuję do dziś.

adam krzewski

W pracy zawodowej zajmuję się wszystkimi dziedzinami prawa, zapewniając moim klientom kompleksową obsługę prawną. Wykonując zawód prawnika broniłem klientów w najpoważniejszych, kilkusettomowych sprawach karnych, w których na ławie oskarżonych zasiadało prawie 50 oskarżonych, stojących pod zarzutami stawianymi przez Prokuraturę Krajową udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i które budziły zainteresowanie mediów. Reprezentowałem klientów w procesach karnych skarbowych, gdzie przestępcze działanie miało polegać na udziale w tzw. procederze karuzeli vatowskich. Brałem udział w sprawach, gdzie przedmiotem zamachu było ludzkie życie, jak sprawy o usiłowanie zabójstwa. Świadczyłem pomoc prawną także w sprawach o znęcanie, kradzieże, czy oszustwa, które również wymagały znacznego zaangażowania. Przeprowadzałem klientów przez meandry spraw rozwodowych i podziały majątku, a także pomagałem stronom w sprawach spadkowych, w których wartość spadku opiewała na miliony złotych. Występowałem w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Miejską Komisją ds. Orzekania o Wypadkach Medycznych, czy przed Sądem Dyscyplinarnym Radców Prawnych.

Przeprowadzam klienta przez cały tok postępowania, począwszy od prowadzenia pertraktacji przedsądowych, reprezentacji w postępowaniu sądowym w obu instancjach, ale także wieczystoksięgowym, rejestrowym, egzekucyjnym – gdy zachodzi konieczność egzekucji świadczeń zasądzonych przez sąd, a także chociażby karnym wykonawczym, kiedy pomocy prawnej potrzebuje osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

Prowadząc indywidualną kancelarię adwokacką współpracuję jednocześnie z grupą 7 adwokatów, wraz z którymi tworzymy Grupę Adwokacką – interdyscyplinarny zespół specjalistów z różnych dziecin prawa, z których każdy specjalizuje się w innej – począwszy od prawa cywilnego, poprzez prawo karne, gospodarcze, administracyjne, a na prawie pracy i ubezpieczeń społecznych kończąc. Dzięki temu, mamy możliwość wspólnego przedyskutowywania problemów, z którymi zgłosili się do nas nasi klienci, oraz wymiany wiedzy i doświadczenia, a żadna ze zgłaszających się do nas osób nie pozostanie bez pomocy.