W ramach wykonywania zawodu adwokata, blisko współpracuję z szeregiem wyspecjalizowanych podmiotów, które dają gwarancję należytej ochrony interesów moich klientów:

grupa adwokacka

Grupa Adwokacka, której jestem członkiem stanowi 7 adwokatów w kancelariach znajdujących się w sąsiadujących ze sobą lokalach położonych na I piętrze budynku przy ulicy Mickiewicza 26 i 35 w Białymstoku. Jako forum wymiany wiedzy i suma naszych doświadczeń, pomaga zadbać o klienta w sposób pełny i kompleksowy niezależnie od tego, z jakim problemem zgłosi się do kancelarii. Kiedy klient zgłosi się do jednego z nas – wówczas żaden z pozostałych członków naszej grupy nie przyjmie do prowadzenia sprawy przeciwko temu klientowi, czym realizujemy obowiązek płynący z § 46 Kodeksu Etyki Adwokackiej;

adwokackagrupa.pl

nieruchomosci krzewscy

Krzewscy Nieruchomości s.c. –lider na rynku pośrednictwa i doradztwa w obrocie nieruchomościami w Białymstoku, posiadający 30-letnie doświadczenie. Kiedy najlepszym rozwiązaniem dla mojego klienta jest sprzedaż nieruchomości, zamiast wchodzenia w spór sądowy, wówczas dokładam starań, aby transakcja przebiegła w sposób bezpieczny oraz najbardziej dla niego satysfakcjonujący. Dzięki współpracy z licencjonowanym pośrednikiem, pomoże on w określeniu najlepszej możliwej do uzyskania ceny rynkowej nieruchomości, a następnie przeprowadza wszystkie niezbędne czynności pośrednictwa;

www.krzewscy.com

Komornik –zdarza się tak, że wygranie procesu sadowego poprzez uzyskanie korzystnego dla klienta wyroku, a następnie na jego podstawie tytułu wykonawczego, nie jest końcem problemu. Przeciwnik procesowy nie ma zamiaru bowiem dobrowolnego uczynienia zadość obowiązkom nałożonym przez sąd, a wynikającym z treści orzeczenia. W takiej sytuacji koniecznym może okazać się przymuszenie go do tego w drodze postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez odpowiedni organ, jakim jest komornik. Podstawą sukcesu postępowania egzekucyjnego jest wiedza i kompetencja takiej osoby, a także szybkość i skuteczność jej działania. Dzięki współpracy z zaufanym i sprawdzonym komornikiem zwiększam szansę na skuteczną egzekucję roszczeń moich klientów;

Doradca podatkowy – dokonanie niektórych czynności przez klienta rodzi konsekwencje w zakresie prawa podatkowego, polegające na konieczności poniesienia przez niego ciężaru należności publicznoprawnych. Współpracujący ze mną doradca podatkowy pomaga w określeniu najlepszego sposobu przeprowadzenia danego przedsięwzięcia przez mojego klienta, zaś w przypadku przeprowadzenia go wcześniej, ustala obowiązki klienta w sferze podatkowej;

Notariusz – niektórych czynności można dokonać jedynie w formie aktu notarialnego, zwłaszcza na etapie postępowania przedsądowego czy negocjacji ugodowych w trakcie procesu, ale także w zakresie obsługi spółek handlowych, co wynika ze stosownych ustaw. Dzięki współpracy ze sprawdzonymi, godnymi zaufania notariuszami, czuwam nad pełną realizacją ochrony interesów moich klientów, również przy zawieraniu przez nich umów czy dokonywaniu czynności w tej formie. Pomagam klientom w kontakcie z notariuszem, a także w razie potrzeby reprezentuję klientów przy czynnościach notarialnych na podstawie stosownych pełnomocnictw.